Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tự hào Địa Ốc Alibaba luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; hoạt động cộng đồng; các phong trào đền ơn, đáp nghĩa; xóa đói giảm nghèo

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã từng bước được kiện toàn và có những bước phát triển quan trọng

Nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực hưởng ứng, hỗ trợ thiết thực những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp và chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng về việc tổ chức, bộ máy Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã từng bước được kiện toàn và có những bước phát triển quan trọng; hệ thống các chi hội từ trung ương đến địa phương được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; hoạt động cộng đồng; các phong trào đền ơn, đáp nghĩa; xóa đói giảm nghèo…

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu

Quyền Chủ tịch nước cảm ơn Trung ương Hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian qua; ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực hưởng ứng, hỗ trợ thiết thực những trẻ ẹm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp và chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

CEO Tập Đoàn Địa Ốc Alibaba

Quyền Chủ tịch nước mong muốn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, chung tay góp sức giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ và các chương trình an sinh xã hội với mục tiêu “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ Trợ Thông Tin: 0931.789.684